Słownik historyczny terminów gramatycznych online

Słownik historyczny terminów gramatycznych (SHTG)

Słownik będzie stanowić unikatową bazę terminów gramatycznych zanotowanych w dawnych gramatykach języka polskiego oraz w gramatykach języków obcych pisanych po polsku, począwszy od wieku XV po rok 1939.

Projekt realizowany w ramach grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki nr 11H 17 0101 85.
Kierownik projektu: Wanda Decyk-Zięba
Zakład Historii Języka Polskiego i Dialektologii Uniwersytetu Warszawskiego