Słownik historyczny terminów gramatycznych online

O słowniku

Słownik będzie stanowić unikatową bazę terminów gramatycznych zanotowanych w dawnych gramatykach języka polskiego oraz w gramatykach języków obcych pisanych po polsku, począwszy od wieku XV po rok 1939.

Projekt realizowany w ramach grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki nr 11H 17 0101 85.

Kierownik projektu: Wanda Decyk-Zięba
Koordynator: Izabela Stąpor

Zakład Historii Języka Polskiego i Dialektologii Uniwersytetu Warszawskiego


Lista haseł