Słownik historyczny
terminów gramatycznych online

Wykonawcy

Redakcja naukowa słownika:

Wanda Decyk-Zięba (IJP UW), Monika Kresa (IJP UW), Izabela Stąpor (IJP UW)

Redakcja i opracowanie haseł:

 • w języku łacińskim i greckim: Magdalena Zawadzka (IFK UW),
 • w języku niemieckim: Anna Just (IG UW),
 • w języku francuskim: Marcin Jakubczyk (KJOiI UJ),
 • w języku rosyjskim: Natalia Breyvo (IJP UW),
 • w języku litewskim: Barbara Dwilewicz (UWW Wilno),
 • w języku angielskim: Monika Opalińska (IA UW).

Ekscerpcja i opracowanie materiałów:

 • Natalia Breyvo (Instytut Języka Polskiego UW),
 • Wanda Decyk-Zięba (Instytut Języka Polskiego UW),
 • Paulina Faliszewska (Instytut Języka Polskiego UW),
 • Małgorzata Guławska-Gawkowska (Instytut Lingwistyki Stosowanej UW),
 • Marcin Jakubczyk (Katedra Językoznawstwa Ogólnego i Indoeuropejskiego UJ),
 • Anna Jaworska (Instytut Języka Polskiego UW),
 • Anna Just (Instytut Germanistyki UW),
 • Dominika Kostecka (Instytut Języka Polskiego UW) 2018,
 • Irmina Kotlarska (Instytut Filologii Polskiej UZ),
 • Monika Kresa (Instytut Języka Polskiego UW),
 • Ewelina Kwapień (Instytut Języka Polskiego UW),
 • Anna Majdak (Instytut Germanistyki UW),
 • Małgorzata B. Majewska (Instytut Językoznawstwa UKSW),
 • Monika Nowakowska (Katedra Azji Południowej UW),
 • Monika Opalińska (Instytut Anglicystyki UW),
 • Małgorzata Parys (Instytut Języka Polskiego UW),
 • Kamil Pawlicki (Instytut Języka Polskiego UW),
 • Magdalena Pliszka (Instytut Języka Polskiego UW),
 • Agnieszka Rembiałkowska (Katedr Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki UW),
 • Martyna Sabała-Bolek (Instytut Badań Literackich PAN),
 • Izabela Stąpor (Instytut Języka Polskiego UW),
 • Grażyna Wykowska (Instytut Języka Polskiego UW) 2017,
 • Magdalena Zawadzka (Instytut Filologii Klasycznej UW),
 • Aleksandra Żurek-Huszcz (Instytut Języka Polskiego UW).