Słownik historyczny
terminów gramatycznych online

Finansowanie

Projekt jest realizowany ze środków MNiSW w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (NPRH), umowa Nr 0101/NPRH6/H11/85/2018 z dnia 18.05.2018 r.

Wstępne prace informatyczne - w latach 2016-2017 - zostały sfinansowane przez dziekana Wydziału Polonistyki prof. dr hab. Zbigniewa Grenia i z zakładowych środków BST.