zniknienie spółgłoski

Język: polski

Cytaty

§ 28. Zniknienie spółgłoski. Z grup spółgłosek: stn, stł, stl, dla dogodniejszego wymawiania usunięto spółgłoskę t; wskutek tego mówimy: własny (zamiast włastny), radosny, miłosny, szczęsny (zam. radostny, miłostny...).